מודל שותפות

התאגדות של מספר משקיעים לצורך ביצוע עסקת נדל"ן. ההתאגדות יכולה להיות ביוזמה פרטית או יחד עם חברה יזמית.

פוטנציאל השבחה

פוטנציאל השבחה, הוא הערכה של מידת ההשבחה של הנכס לאורך זמן. ככל שפוטנציאל ההשבחה גדל, כך האטרקטיביות של הנכס עולה.

עסקת פליפ

עסקת פליפ מבוססת על רכישה של נכס, שיפוץ והשבחה ולאחר מכן מכירה ברווח.

סינגל פמילי

סינגל פמילי הוא כינוי לבית פרטי בארה"ב. בית בודד שלא צמוד אליו בית אחר בקיר משותף, בעל גינה משלו ויציאה עצמאית לרחוב.

קונדו

קונדו הוא כינוי לדירה בארה"ב. מדובר בדירה בבניין, או דירה שנמצאת בתוך קומפלקס של דירות פרטיות.

מולטי פמילי

מולטי פמילי הוא כינוי למקבץ דירות הנמצאות באותו קומפלקס, ומופיעות בטאבו כיחידה אחת. את הנכס תנהל חברת ניהול, שתדאג לתפעול המלא של המקום.

החזר השקעה

מדד ביצועים, המשמש להערכת יעילותה או רווחיותה של השקעה. בעזרת ROI נמדוד את כמות התשואה, ביחס לעלות ההשקעה.

נכס מניב

נכס שבנוסף להיותו בעל ערך משל עצמו, מייצר תזרים מזומנים לאורך תקופת החזקתו, או במילים אחרות – נכס המניב תשואה