מילון מושגים

Depreciation הוא מונח שמשמעותו 'פחת' או 'ירידת ערך'.
Debt to equity ratio (או בקיצורE/D) הוא מונח שבתרגום חופשי לעברית יתורגם כיחס בין החוב להון העצמי.
משכנתא קונבנציונאלית- Conventional mortgage או Conventional loan הם המונח האמריקאי למשכנתא סטנדרטית שאינה מגובה על ידי רשות או ארגון ממשלתיים.
מונח Closing costs (מחיר סגירה) מתייחס להוצאות הנלוות ברכישת נכס שאינן כלולות במחיר הנכס עצמו.
בתי קבע או בתים ניידים המנותקים מתשתיות ציבוריות ומשתרעים על פני עד 400 רגל רבוע (שזה קצת יותר מ-37 מ"ר), אך יכולים להיות גם בעלי שטח קטן יותר של 5/10 מ"ר בלבד.
בתרגום חופשי Clear title זה 'לוח חלק', או בנדל"נית: נכס נטול חובות, הערות אזהרה ושעבודים, שסוגיית הבעלות עליו ברורה, אין מכשולים משפטיים או טכניים שעשויים למנוע את ביצוע העסקה ושרישום בעלות חדש באופן מלא יתקיים ללא גרירת התחייבויות היסטוריות של הנכס
Cash on Cash return) CoC) הנו היחס בין תזרים המזומנים של ההשקעה, לפני מיסים, לבין המקדמה ששולמה על הנכס (שלרוב מייצגת את החלק של מרכיב 'ההון העצמי' שהמשקיע מוציא מכיסו).
תזרים מזומנים (Cash Flow) מתייחס לכסף הפנוי שנשאר נטו אחרי שמפחיתים את השכירות החודשית שמקבלים על הנכס (הרווח הריאלי), מינוס ההחזר החודשי על הלוואת המשכנתא (שבאמצעותה הוא נרכש).
משמעות המונח Capitalization rate) CAP Rate) בעברית היא ׳תשואה תפעולית׳ או 'תשואה שנתית נטו', ובפשטות – התשואה הנוצרת מהשכרת נכס.
טוען עוד מונחים