תשואה תפעולית -(CAP Rate) Capitalization Rate

משמעות המונח Capitalization rate) CAP Rate) בעברית היא ׳תשואה תפעולית׳ או 'תשואה שנתית נטו', ובפשטות – התשואה הנוצרת מהשכרת נכס.

איך מחשבים את ה-CAP Rate? ובכן לוקחים את סך ההכנסות שהנכס מניב בשנה ומפחיתים את כל ההוצאות שהיו בגינו כמו למשל תחזוקה, מיסים, הוצאות תפעול וכו'.

הסכום שיתקבל הוא הרווח נטו השנתי על הנכס, מה שנקרא בשוק הנדל"ן האמריקאי – Net Operating Income, או בקיצור, NOI.

את הנתון שקיבלתם (NOI) מחלקים במחיר בו נרכש הנכס וככה מגלים מה ה-CAP Rate .

למה חשוב לנו לדעת מהי התשואה התפעולית על הנכס? כי היא מאפשרת לנו להבין מהי מסגרת הזמן בה נחזיר את ההשקעה.