תשואה על מזומן (CoC)

Cash on Cash return) CoC) הנו היחס בין תזרים המזומנים של ההשקעה, לפני מיסים, לבין המקדמה ששולמה על הנכס (שלרוב מייצגת את החלק של מרכיב 'ההון העצמי' שהמשקיע מוציא מכיסו). מדובר במדד טוב לבחינה של נדל"ן מניב מסחרי. כדי לחשב את ה-CoC צריך לחשב מה תזרים המזומנים לפני מס, כלומר הכנסות מינוס הוצאות והחזר הלוואות, ואת הנתון שמקבלים יש לחלק בהון הראשוני שהושקע. התוצאה שמתקבלת באחוזים היא ה- Cash on Cash return.

Cash on Cash return הוא כלי שמשקיעי נדל"ן מאוד אוהבים כי הוא מאפשר להעריך, פחות או יותר, מראש (בהנחה שבודקים את הנכס ולומדים את הסביבה) את השיעור שלו וכך לבחון ולתעדף בין עסקאות נדל"ן.