תזרים מזומנים (Cash Flow)

תזרים מזומנים (Cash Flow) מתייחס לכסף הפנוי שנשאר נטו אחרי שמפחיתים את השכירות החודשית שמקבלים על הנכס (הרווח הריאלי), מינוס ההחזר החודשי על הלוואת המשכנתא (שבאמצעותה הוא נרכש). במידה וה-Cash Flow העתידי שתניב העסקה צפוי להיות שלילי או מאופס, שווה לשקול את כדאיות העסקה.

 Cash Flow אינו השיקול היחיד ואם למשקיע יש מספיק מקורות הכנסה שלא קשורים להשקעה ומאפשרים לו להתנהל ברווחה, יש בהחלט נכסים ששווה לרכוש, גם כאשר יש צפי ל-Cash Flow שלילי בשלב הראשון, כי בעתיד צפויה להיות השבחה. אך עבור משקיעים קטנים בלי רזרבות של הון ומקורות הכנסה חלופיים מומלץ לא להיכנס לעסקה בא יש צפי ל-Cash Flow שלילי.