Depreciation הוא מונח שמשמעותו 'פחת' או 'ירידת ערך'. בשוק הנדל"ן המניב בארצות הברית למונח  Depreciationמשמעות גדולה כי 'פחת' של מערכות מסוימות יכול להיחשב כהוצאה מוכרת שמעניקה זיכוי במס. בנוסף, מי שמנהל נכס צריך לקחת בחשבון פחת ובלאי של מערכות כמו מיזוג או הסקה (ובשוק השכירות האמריקאי מקובל להשכיר יחידות שמצוידות במכשירים כמו מכונות כביסה או מדיחי כלים שגם להם יש אורך חיים צפוי שראוי שבעל הנכס שמשכיר ומנהל אותו ייקח בחשבון. מעקב אחר אורך החיים של המערכות יכול למנוע הפתעות ולאפשר היערכות מבעוד מועד וכמו שהזכרנו לשמש כלי לתכנון מס. לקריאה מורחבת על האופן בו מחשבים פחת וכיצד הוא יכול לסייע בקבלת הטבות מס לחצו כאן.