משכנתא קונבנציונאלית (Conventional mortgage)

משכנתא קונבנציונאלית- Conventional mortgage או Conventional loan הם המונח האמריקאי למשכנתא סטנדרטית שאינה מגובה על ידי רשות או ארגון ממשלתיים. העובדה שאין גיבוי חיצוני להלוואה, הופכת אותה ליותר מסוכנת מבחינת המלווה, ולכן היא תינתן בהתאם לדירוג האשראי ובתנאי שחלק מהעסקה יתבסס גם על הון עצמי של מקבל ההלוואה.

דירוג האשראי המינימלי שמאפשר קבלת Conventional mortgage הנו 620, אך כדי לקבל תנאים טובים רצוי שדירוג האשראי יהיה למעלה מ-740.

ההון העצמי המינימלי שמאפשר קבלת Conventional mortgage, עשוי להגיע במקרים אחדים רק ל-3% ממחיר העסקה, אך כדי לקבל תנאי ריבית אופטימליים מומלץ שהמרכיב העצמי בעסקה יהיה גבוה יותר.