לוח חלק (Clear Title)

בתרגום חופשי Clear title זה 'לוח חלק', או בנדל"נית: נכס נטול חובות, הערות אזהרה ושעבודים, שסוגיית הבעלות עליו ברורה, אין מכשולים משפטיים או טכניים שעשויים למנוע את ביצוע העסקה ושרישום בעלות חדש באופן מלא יתקיים ללא גרירת התחייבויות היסטוריות של הנכס. ה-title, הוא גם השלב האחרון לפני הרישום של הנכס במחוז (המקבילה לרישום בטאבו) ולרוב מי שיבצע את הרישום הם חברות הנקראות חברות ׳title׳ , שתפקידן לוודא שאכן יש Clear title.

אינדיקציה טובה לכך שהנכס שאתם שוקלים לרכוש הוא אכן 'Clear title' הוא שאין בו עבירות בניה ותוספות לא רשומות וכמובן רישום בעלות ברור.

כאשר הבדיקה מעלה שקיימת אי בהירות לגבי הבעלות, שהנכס משועבד למטרה אחרת או שיש בו ליקויים שעלולים לגרור בעיות רישוי או רישום הנכס יוגדר כ-Dirty title.