יחס בין החוב להון העצמי (Debt to equity ratio)

Debt to equity ratio (או בקיצורE/D) הוא מונח שבתרגום חופשי לעברית יתורגם כיחס בין החוב להון העצמי. מדובר במדד נפוץ לכל תחומי ההשקעות וזה כולל גם השקעה בנדל"ן. מרבית משקיעי הנדל"ן (כמו גם מי שרוכש דירה לצרכי מגורים) לא ירכשו נכס נדל"ן רק באמצעות ההון העצמי. כמעט תמיד החלק העיקרי בנכס נרכש באמצעות משכנתא או הלוואה אחרת. למעשה, מדד ה-E/D משקף את היחס מחלקו האמיתי של המשקיע בנכס (שיעור ההון העצמי בעלות העסקה) לבין מרכיב המשכנתא שמגלם את החוב של הרוכש על הנכס.

הדרך לחשב E/D פשוטה: מחלקים את סכום או שיעור המשכנתא בסכום או שיעור ההון העצמי. למשל, אם מרכיב ההון העצמי בעסקה הוא 25% ומרכיב המשכנתא הוא 75%, יחס החוב להון עצמי (E/D) יהיה 3 ל-1.