מה זה החזר השקעה (ROI)?

ROI הם ראשי התיבות Return on Investment, שפירושם בעברית החזר השקעה.

זהו מדד ביצועים, המשמש להערכת יעילותה או רווחיותה של השקעה (או מספר השקעות שונות). בעזרת ROI ננסה למדוד ישירות את כמות התשואה בהשקעה מסוימת, ביחס לעלות ההשקעה.

איך מחשבים ROI?

כדי לחשב את ההחזר על ההשקעה, נחלק את ההחזר בעלות ההשקעה. התוצאה מתבטאת באחוזים או ביחס.

לגזור ולשמור
החזר השקעה (ROI) הוא מדד פופולרי המשמש להערכת ביצועי ההשקעה.
ROI מחושב על ידי חלוקת הרווח (או ההפסד) נטו של ההשקעה, בעלות הראשונית או בהוצאה.
מדד ה-ROI לא מתחשב בתקופת ההחזקה, לכן הוא עלול לפספס במקרים מסוימים.

איך מחשבים החזר השקעה (ROI)?

נוסחה לחישוב ROI נראית ככה:

מהו ערך ההשקעה הנוכחי? זוהי התמורה המתקבלת ממכירת ההשקעה בריבית.