תשואה על מזומן (CoC)

Cash on Cash return) CoC) הנו היחס בין תזרים המזומנים של ההשקעה, לפני מיסים, לבין המקדמה ששולמה על הנכס (שלרוב מייצגת את החלק של מרכיב 'ההון העצמי' שהמשקיע מוציא מכיסו).

תזרים מזומנים (Cash Flow)

תזרים מזומנים (Cash Flow) מתייחס לכסף הפנוי שנשאר נטו אחרי שמפחיתים את השכירות החודשית שמקבלים על הנכס (הרווח הריאלי), מינוס ההחזר החודשי על הלוואת המשכנתא (שבאמצעותה הוא נרכש).