פוטנציאל השבחה

פוטנציאל השבחה, הוא הערכה של מידת ההשבחה של הנכס לאורך זמן. ככל שפוטנציאל ההשבחה גדל, כך האטרקטיביות של הנכס עולה.