עסקת נדלן מניב

עסקת נדל"ן מניב מבוססת על רכישה של נכס מניב והחזקה של הנכס לאורך שנים.

עסקת פליפ

עסקת פליפ מבוססת על רכישה של נכס, שיפוץ והשבחה ולאחר מכן מכירה ברווח.