מחיר סגירה (Closing Cost)

מונח Closing costs (מחיר סגירה) מתייחס להוצאות הנלוות ברכישת נכס שאינן כלולות במחיר הנכס עצמו.

מודל שותפות

התאגדות של מספר משקיעים לצורך ביצוע עסקת נדל"ן. ההתאגדות יכולה להיות ביוזמה פרטית או יחד עם חברה יזמית.

מולטי פמילי

מולטי פמילי הוא כינוי למקבץ דירות הנמצאות באותו קומפלקס, ומופיעות בטאבו כיחידה אחת. את הנכס תנהל חברת ניהול, שתדאג לתפעול המלא של המקום.