לוח חלק (Clear Title)

בתרגום חופשי Clear title זה 'לוח חלק', או בנדל"נית: נכס נטול חובות, הערות אזהרה ושעבודים, שסוגיית הבעלות עליו ברורה, אין מכשולים משפטיים או טכניים שעשויים למנוע את ביצוע העסקה ושרישום בעלות חדש באופן מלא יתקיים ללא גרירת התחייבויות היסטוריות של הנכס