מחיר סגירה (Closing Cost)

מונח Closing costs (מחיר סגירה) מתייחס להוצאות הנלוות ברכישת נכס שאינן כלולות במחיר הנכס עצמו.

בית זעיר

בתי קבע או בתים ניידים המנותקים מתשתיות ציבוריות ומשתרעים על פני עד 400 רגל רבוע (שזה קצת יותר מ-37 מ"ר), אך יכולים להיות גם בעלי שטח קטן יותר של 5/10 מ"ר בלבד.

לוח חלק (Clear Title)

בתרגום חופשי Clear title זה 'לוח חלק', או בנדל"נית: נכס נטול חובות, הערות אזהרה ושעבודים, שסוגיית הבעלות עליו ברורה, אין מכשולים משפטיים או טכניים שעשויים למנוע את ביצוע העסקה ושרישום בעלות חדש באופן מלא יתקיים ללא גרירת התחייבויות היסטוריות של הנכס

תשואה על מזומן (CoC)

Cash on Cash return) CoC) הנו היחס בין תזרים המזומנים של ההשקעה, לפני מיסים, לבין המקדמה ששולמה על הנכס (שלרוב מייצגת את החלק של מרכיב 'ההון העצמי' שהמשקיע מוציא מכיסו).

תזרים מזומנים (Cash Flow)

תזרים מזומנים (Cash Flow) מתייחס לכסף הפנוי שנשאר נטו אחרי שמפחיתים את השכירות החודשית שמקבלים על הנכס (הרווח הריאלי), מינוס ההחזר החודשי על הלוואת המשכנתא (שבאמצעותה הוא נרכש).

עסקת נדלן מניב

עסקת נדל"ן מניב מבוססת על רכישה של נכס מניב והחזקה של הנכס לאורך שנים.