השקעות נדל"ן באוהיו

מדריך למשקיע שוק הנדל"ן בארצות הברית כולל מגוון רחב של אפשרויות השקעה. אפשרויות אלה נבדלות במחירי הנכסים, בממוצע הכנסות מדמי שכירות, בשיעורי הצמיחה הכלכלית באזור ועוד. שוק הדיור של אוהיו נחשב מעניין כיוון שהוא שומר על איזון בין מגמות צמיחה והתחדשות לאורך השנים. על מנת להבין טוב את המצב הכלכלי חברתי באוהיו, ואת מצב שוק הנדל"ן […]